Deklaracja członkowska ZHP


Część A.

Ja niżej podpisany deklaruję wolę przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego i uczestnictwa w zbiórkach i zajęciach programowych gromady/drużyny określonej poniżej.

Dane jednostek
Zwróć uwagę czy wybrano odpowiednią Chorągiew.
Zwróć uwagę czy wprowadzony adres jest poprawny, np. nie zawiera literówek.

Część B.

Jednocześnie przekazuję swoje dane osobowe niezbędne do rejestracji w systemie Ewidencja ZHP oraz dane kontaktowe:

Dane osobowe
PESEL Paszport Karta pobytu
Adres zamieszkania
Dane kontaktowe

Część C.

 1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w charakterystycznych dla harcerstwa sposobach działania, w tym pracę systemem małych grup bez bezpośredniego nadzoru pełnoletnich instruktorów.
 2. Jestem świadoma/świadomy, że warunkiem członkostwa w ZHP jest terminowe opłacanie podstawowej składki członkowskiej ZHP określonej szczegółowo w odrębnych przepisach.

Część D.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu ze Związkiem Harcerstwa Polskiego albo bezpośrednio z wyznaczonym przez Związek Harcerstwa Polskiego inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Związek Harcerstwa Polskiego moich danych osobowych obejmujących mój wizerunek w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie moich danych osobowych, na które wyrażam zgodę, obejmuje rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonanych w czasie i w związku z jego udziałem w życiu harcerskim, w następujący sposób:

 • zwielokrotnianie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
 • nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
 • publiczne udostępnienie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, w aplikacjach mobilnych;
 • rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
 • publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku na widok publiczny.

Część E.

Poniżej znajdziesz informacje opisujące sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, przy czym cele wykorzystania danych osobowych zostały opisane skrótowo. Pełny opis celów wykorzystania danych osobowych jest zawarty w załączniku do niniejszej klauzuli.
Kto jest kim?
Współadministratorami Twoich danych osobowych, czyli podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, są:
 • Związek Harcerstwa Polskiego, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie (zwane dalej "ZHP"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka (zwana dalej "Chorągwią Białostocką"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska (zwana dalej "Chorągwią Dolnośląską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska (zwana dalej "Chorągwią Gdańską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka (zwana dalej "Chorągwią Kielecką"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska (zwana dalej "Chorągwią Krakowską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kujawsko-Pomorska (zwana dalej "Chorągwią Kujawsko-Pomorską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska (zwana dalej "Chorągwią Lubelską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka (zwana dalej "Chorągwią Łódzką"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka (zwana dalej "Chorągwią Mazowiecką"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska (zwana dalej "Chorągwią Opolską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka (zwana dalej "Chorągwią Podkarpacką"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna(zwana dalej "Chorągwią Stołeczną"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (zwana dalej "Chorągwią Śląską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska (zwana dalej "Chorągwią Warmińsko-Mazurską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska(zwana dalej "Chorągwią Wielkopolską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska (zwana dalej "Chorągwią Zachodniopomorską"),
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Lubuskiej (zwana dalej "Chorągwią Ziemi Lubuskiej"),
Zakres odpowiedzialności ZHP oraz Chorągwi jest różny, co opisujemy w załączniku do niniejszej klauzuli.
Jak się z nami skontaktować?
Możesz kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem Twoich danych osobowych:

Nazwa współadministratora

Adres

Kontakt do współadministratora

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Związek Harcerstwa Polskiego

Ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa

Tel. +48 22 339 0645

Fax: +48 22 339 0606 

e-mail: sekretariat@zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka

Ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok

Tel. +48 85 732 39 00

e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego  Dolnośląska

Ul. Nowa 6,       50-082 Wrocław

Tel. +48 71 343 86 66

Fax: +48 71 736 01 09

e-mail: dolnoslaska@zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska

Ul. Za Murami 2-10,

80-823 Gdańsk

Tel. +48 58 301 13 27

Fax: +48 58 301 49 36

e-mail: sekretariat@gdanska.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka

Ul. Pańska 1a,    25-811 Kielce

Tel. +48 41 344 65 55

Fax: +48 41 344 65 55

e-mail: kielecka@zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Ul. Karmelicka 31, 30-345 Kraków

Tel. +48 12 633 33 57

Fax: +48 12 634 44 40

e-mail: rodo@krakowska.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Kujawsko-Pomorska

Ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz

Tel. +48 52 322 20 68

Fax: +48 52 322 20 68

e-mail: sekretariat@kp.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Lubelska

Ul. Żołnierzy Niepodległej 7, 20-078 Lublin

Tel. +48 81 532 56 26

Fax: +48 81 532 56 26

e-mail: biuro@lubelska.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka

Ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź

Tel. +48 42 636 32 62

Fax: +48 42 636 83 03 15

e-mail: lodzka@zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazowiecka

Ul. Krótka 3a,   09-402 Płock

Tel. +48 24 262 92 13

Fax: +48 24 264 03 15

e-mail: biuro@mazowiecka.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Opolska

Ul. Armii Krajowej 10/12,

45-371 Opole

Tel. +48 77 453 57 09

Fax: +48 453 95 86

e-mail: opolska@zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka

Ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów

Tel. +48 17 853 67 31

Fax: +48 17 853 44 62

e-mail: podkarpacka@zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna

Ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa

Tel. +48 533 318 712

Fax: +48 22 621 65 14

e-mail: choragiew@stoleczna.zhp.pl

Tel. +48 533 318 712

 

e-mail: rodo@stoleczna.zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Śląska

Ul. Korfantego 8, 40-004 Katowice

Tel. +48 32 258 89 97

Fax: +48 32 259 91 10

e-mail: biuro@slaska.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko Mazurska

Ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn

Tel. +48  89 527 78 50

Fax: +48 89 527 52 92

e-mail: warminskomazurska@zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Ul. Św. Marcin 80/82,

61-809 Poznań

Tel. +48 61 852 48 74

Fax: +48  61 852 92 32

e-mail: biuro@zhp.wlkp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Zachodniopomorska

Ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin

Tel. +48  91 422 44 74

Fax: +48 91 422 44 72

e-mail: biuro@zachpom.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Lubuskiej

Ul. Bohaterów Westerplatte 27, 65-034 Zielona Góra

Tel. +48 68 325 30 79

Fax: +48 68 325 30 79

e-mail: biuro@lubuska.zhp.pl

Tel. +48 888 942 222

e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl


Po co nam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli:
 • przyjąć Cię w poczet członków ZHP i nadać Ci przydział służbowy;
 • zapewnić Ci warunki do korzystania z podstawowych praw członkowskich, w tym prawa do uczestnictwa w życiu harcerstwa;
 • zapewnić Ci warunki do pełnienia funkcji instruktorskich;
 • egzekwować ciążące na Tobie podstawowe obowiązki członkowskie, w tym obowiązek opłacania składek;
 • prowadzić Ewidencję ZHP stanowiącą scentralizowaną, elektroniczną bazę danych o członkach ZHP;
 • wystawić dokument potwierdzający członkostwo w ZHP, np. legitymację zucha, książeczkę harcerską lub książeczkę instruktorską;
 • zapewnić Ci warunki do zdobywania sprawności harcerskich;
 • zapewnić Ci warunki do odbywania prób i zdobywania stopni harcerskich i instruktorskich;
 • reagować na przypadki naruszenia przez Ciebie obowiązków członkowskich, w tym wszcząć i prowadzić postępowania przed sądami harcerskimi, a nawet stosować kary organizacyjne przewidziane w Statucie;
 • prowadzić rachunkowość w związku z opłacaniem składek;
 • zaliczyć odbytą przez Ciebie w ubiegłym roku służbę instruktorską;
 • przyznać Ci uprawnienia do kształcenia kadr ZHP oraz zapewnić mu warunki do wykonywania tych uprawnień;
 • zamieścić wzmiankę o Tobie w prowadzonej dokumentacji statutowej, tj. w uchwałach, decyzjach, rozkazach i sprawozdaniach;
 • podać Twoje imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy na stronie internetowej, aby ułatwić dzieciom i ich rodzicom kontakt z Tobą, gdy prowadzisz drużynę lub gromadę,
 • aby móc zapewnić Ci bezpieczeństwo w trakcie zbiórek, biwaków, obozów i wszelkich form działalności drużyny bądź gromady zuchowej, w związku z tym prosimy Cię i zobowiązujemy Cię do podania i bieżącej aktualizacji informacji o stanie Twojego zdrowia: przyjmowanych lekach, chorobach, alergiach pokarmowych!

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, która zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do ZHP i której treść wynika przede wszystkim z brzmienia Statutu ZHP oraz przepisów i regulaminów ZHP (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Natomiast podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia Twojego dziecka, przyjmowanych przez dziecko leków lub jego alergii pokarmowych jest uprawniona działalność prowadzona z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez ZHP jako stowarzyszenie o celach światopoglądowych (art. 9 ust. 2 litera d RODO).
Ponadto Twoje dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli wystawić dowody opłacenia przez Ciebie składek członkowskich oraz prowadzić księgi rachunkowe na podstawie tych dowodów. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Ponadto Twoje dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli zapewnić Ci warunki do korzystania z pomocy świadczonej przez ZHP na rzecz osób z niepełnosprawnościami w ramach drużyn Nieprzetartego Szlaku. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest uprawniona działalność prowadzona z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez ZHP jako stowarzyszenie o celach światopoglądowych (art. 9 ust. 2 lit. d RODO).
Ponadto Twoje dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli:
 • przyznać Ci wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w pracy w ZHP
 • zapewnić wymianę informacji dotyczącej kadry instruktorskiej pomiędzy poszczególnymi chorągwiami oraz ZHP
Jako Administratorzy wykorzystujemy dane osobowe Twojego dziecka w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na:
 • promowaniu wartości zawartych w Prawie Harcerskim,
 • budowaniu kadry instruktorów ZHP,
 • wspieraniu i rozwijaniu działalności ZHP,
 • prowadzeniu kronik ruchu harcerskiego.
Ponadto Twoje dane osobowe są nam potrzebne, abyśmy mogli:
 • rozpatrzyć i załatwić zgłoszone skargi, wnioski lub postulaty,
 • umożliwić Ci udział w konkursach i szkoleniach organizowanych przez ZHP i Chorągwie, a następnie w celu przyznania nagród i certyfikatów, a także ogłoszenia wyników,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, umożliwić Ci korzystanie z naszych świetlic.
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w powyższych celach, abyśmy mogli umożliwić Ci korzystanie z działań ZHP w pełnym zakresie. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Ponadto Twoje dane osobowe są nam potrzebne w celu organizacji wypoczynku, który podlega przepisom ustawy o systemie oświaty, a w szczególności w celu:
 • podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Cię do udziału w wypoczynku,
 • potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie trwania wypoczynku, w tym zapewnienia dziecku dostępu do opieki zdrowotnej,
 • prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji, w tym karty kwalifikacyjnej oraz protokołu powypadkowego,
 • w celu nawiązania kontaktu ze wskazaną przez Ciebie osobą, oraz właściwych organów (kuratora oświaty, prokuratora, państwowego inspektora sanitarnego) w celu poinformowania jej o Twoim wypadku lub chorobie.
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w ten sposób jest obowiązek prawny ciążący na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jednakże podstawą prawną wykorzystania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka jest wyraźna zgoda (podstawa prawna przewidziana w art. 9 ust. 2 lit. a RODO w zw. z ustawą o systemie oświaty), o której udzielenie zwracamy się poniżej.
Ponadto Twoje dane osobowe są nam potrzebne w celu organizacji wypoczynku, który nie podlega przepisom ustawy o systemie oświaty, tj. obozu, kolonii zuchowej, biwaku, kursu, rajdu, zlotu, zimowiska, a w szczególności w celu:
 • podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Cię do udziału w formie pracy,
 • zapewnienia Ci udziału w formie pracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie trwania formy pracy, w tym zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej,
 • prowadzenia dokumentacji formy pracy,
 • w celu nawiązania kontaktu ze wskazaną przez Ciebie osobą, w tym w celu poinformowania jej o Twoim wypadku lub chorobie.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w celu zakwalifikowania i zapewnienia Ci udziału w formie pracy jest zgoda (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o której udzielenie zwracamy się poniżej. Natomiast podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest wyraźna zgoda (podstawa prawna przewidziana w art. 9 ust. 2 lit. a RODO), o której udzielenie zwracamy się poniżej.
Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w celu nawiązania kontaktu ze wskazaną przez Ciebie osobą jest ochrona Twoich żywotnych interesów (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
Ponadto wykorzystujemy powyższe dane osobowe w celu obrony przed roszczeniami dotyczącymi niedopełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f oraz w art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
Ponadto wykorzystujemy Twój wizerunek, abyśmy mogli na podstawie dokumentacji fotograficznej różnych przejawów życia harcerstwa opracować materiały edukacyjne, informacyjne i promocyjne i rozpowszechniać te materiały oraz publikować je na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Ponadto wykorzystujemy dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia, aby móc zapewnić Ci bezpieczeństwo podczas realizowanych przez nas zadań. Dane przechowujemy przez rok pracy drużyny bądź gromady zuchowej. Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych w tym celu jest uprawniona działalność prowadzona przez stowarzyszenie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez stowarzyszenie (art. 9 ust. 2 lit. d RODO).
Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?
Nie ujawniamy Twoich danych osobowych innym osobom, organizacjom lub organom z wyjątkiem:
 • biur świadczących na naszą rzecz usługi rachunkowe,
 • organów władzy publicznej uprawionych do uzyskania tych danych w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • jednostkom z nami współpracującym, na podstawie umów powierzenia danych osobowych,
 • w przypadku organizacji wypoczynków i innych form pracy dane udostępniamy także lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym oraz innym osobom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Ponadto ujawniamy Twoje dane osobowe dostawcom interaktywnych formularzy: TJSOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Zgłoszenia24") oraz Microsoft Corporation z siedzibą w Redmont, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej ("Microsoft Forms"). Dostawcy wykorzystują Twoje dane osobowe, działając wyłącznie w naszym imieniu i na nasze polecenie jako podmioty przetwarzające.
 • Microsoft Corporation ma siedzibę poza terytorium EOG. Pomimo tego Microsoft Corporation daje gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe, zarówno te, o których podanie prosimy w niniejszym formularzu, jak i te, które będziemy zbierać w toku Twojego udziału w różnych formach pracy harcerskiej, przechowujemy przez okres trwania członkostwa w ZHP oraz przez wskazany poniżej okres po ustaniu członkostwa:
 • w odniesieniu do danych osobowych zawartych w uchwałach, decyzjach i rozkazach władz ZHP oraz protokołach posiedzeń władz ZHP, a także w rozkazach drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną ZHP, stanowiących materiały archiwalne wchodzące w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego – do czasu trwałego zaprzestania działalności przez ZHP;
 • w odniesieniu do danych osobowych dotyczących skazań na kary organizacyjne – do czasu zatarcia skazania z mocy Statutu ZHP, tzn. przez 2 lata (w przypadku wymierzenia kary upomnienia lub nagany), przez lub 4 lata (w przypadku wymierzenia kary pozbawienia praw członkowskich) (w zależności od rodzaju wymierzonej kary) albo przez 10 lat (w przypadku wymierzenia kary wykluczenia z ZHP) od prawomocnego ukarania;
 • w odniesieniu do danych osobowych zawartych we wnioskach o przyznanie wyróżnienia lub nagrody – przez 2 lata od podjęcia decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu wyróżnienia lub nagrody;
 • w odniesieniu do danych osobowych zawartych w księgach rachunkowych i dowodach – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła płatność;
 • W odniesieniu do danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej, w celu wywiązania się z obowiązku ciążącego na organizatorze wypoczynku dzieci i młodzieży na mocy przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • W odniesieniu do danych osobowych zbieranych na potrzeby wyjazdów nie podlegających ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przechowujemy dane osobowe Twojego dziecka przez okres 3 lat od zakończenia formy pracy. Jeżeli dziecko nie zostanie zakwalifikowane do udziału w formie pracy, wówczas usuniemy dane niezwłocznie po podjęciu decyzji o niezakwalifikowaniu.

Ponadto Twoje dane osobowe obejmujące Twój wizerunek, zawarty w opracowanych przez nas materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych rozpowszechniamy przez 5 lat. Następnie przechowujemy je w celach archiwalnych.
Dane przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu, który zostanie uwzględniony przez administratora (ZHP lub Chorągiew).
Pomimo ustania Twojego członkostwa w ZHP przetwarzamy dane zbiorcze, niemające charakteru osobowego, w celu opracowania statystyk i innych zbiorczych informacji dotyczących liczebności i działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych ZHP.
Jakie prawa Ci przysługują?
Masz prawo w każdej chwili:
 • wycofać zgodę na rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych zawierających Twój wizerunek utrwalony na zdjęciach; wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania Twojego wizerunku przed jej wycofaniem;
 • wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.
Ponadto, masz prawo do żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle, z którego je pozyskaliśmy;
 • sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;
 • usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych, jeżeli Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane albo od początku były wykorzystywane niezgodnie z prawem, w szczególności jeżeli cofnęłaś / cofnąłeś zgodę na wykorzystanie danych osobowych lub wniosłaś / wniosłeś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
 • ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych, tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania danych osobowych dziecka) w sytuacjach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,
  • kwestionujesz zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych,
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale Ty potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych;
 • otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych; masz również prawo do żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy (w tym Statutu ZHP).

Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, kontaktując się w tym celu z ZHP/Chorągwią albo bezpośrednio z wyznaczonym przez ZHP/Chorągiew inspektorem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

1. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie w karcie kwalifikacyjnej, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w tym zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej w trakcie organizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży lub w trakcie formy pracy jednostek ZHP lub Chorągwi innej niż wypoczynek dzieci i młodzieży.
2. Zgoda na udział w różnych formach aktywności organizowanych przez ZHP:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w Deklaracji członkowskiej oraz w trakcie trwania mojego członkostwa w ZHP, w celu umożliwienia mi przez Związek Harcerstwa Polskiego lub przez Chorągwie:
 • rozpatrzenia i załatwienia zgłoszonych przeze mnie skarg, wniosków lub postulatów,
 • umożliwienia mi udziału w konkursach i szkoleniach organizowanych przez ZHP lub Chorągwie, a następnie w celu przyznania mi nagród i certyfikatów, a także ogłoszenia wyników,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, umożliwienia mi korzystania ze świetlic prowadzonych przez ZHP lub Chorągwie.

Oświadczenie członka ZHP potwierdzającego spełnienie kryteriów członkostwa w jednostkach NS ZHP

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że spełniam co najmniej jedno z poniższych kryteriów członkostwa w jednostkach NS.

Kryteria członkostwa w jednostkach Nieprzetartego Szlaku:
 1. dzieci, młodzież lub dorośli posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kształcący się i przebywający w specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej,
 2. dzieci i młodzież z zakładów wychowawczych i poprawczych, kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą i ośrodków socjoterapeutycznych,
 3. dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący w domach pomocy społecznej,
 4. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej skupiających dorosłe osoby niepełnosprawne,
 5. pensjonariusze ośrodków wychowawczych,
 6. osoby, wobec których orzeczono niepełnosprawność, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.



Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku do deklaracji dostępnym tutaj.