O eDeklaracji

Co to eDeklaracja?

eDeklaracja to elektroniczna wersja deklaracji członkowskiej i zgody na przynależność do ZHP. Jej celem jest ułatwienie procesu dołączania do ZHP i zbierania wymaganych danych.
Wzór deklaracji został uchwalony przez Główną Kwaterę (zobacz tutaj).

Jeśli wolisz wypełnić te dokumenty w tradycyjny sposób możesz je pobrać poniżej:

Jak wygląda proces wysyłania deklaracji?

Aby wysłać deklarację należy wypełnić formularz i zaznaczyć odpowiednie zgody. W przypadku braku lub złego formatu danych, formularz wyświetli stosowny komunikat.
Po zatwierdzeniu formularza, dane zostaną przesłane do drużynowego oraz komendanta hufca, a na adres e-mail osoby wysyłającej formularz trafi potwierdzenie.

Czym różni się od wersji papierowej?

eDeklaracja zawiera te same treści co jej papierowa wersja.
Dodatkowo zawiera ona pole, w które należy wpisać adres e-mail drużynowego - to do niego zostanie wysłany dokument. Ważne aby był to służbowy e-mail w odpowiedniej domenie.

Czy eDeklaracja jest tak samo ważna jak papierowa wersja?

Tak! Jeśli masz wątpliwości przeczytaj opinię prawną dostępną tutaj.

Co zrobić jeśli potrzebuję pomocy?

Jeżeli potrzebujesz pomocy z wypełnieniem formularza zgłoś się do swojego drużynowego lub komendanta hufca.
W przypadku znalezienia błędu napisz na: helpdesk@zhp.pl.

Jak ograniczyć liczbę powiadomień o nowym członku ZHP w moim hufcu?
  1. Wchodzimy w ustawienia naszej skrzynki pocztowej przez przeglądarkę internetową.
  2. W zakładce reguły dodajemy nową regułę o dowolnej nazwie, np. eDeklaracja.
  3. Dodajemy warunek „Od” i podajemy adres: deklaracja@zhp.pl
  4. Dodajemy akcję „Przenieś do” i z listy wybieramy katalog, do którego mają trafiać maile dotyczące deklaracji (lub tworzymy nowy katalog).

Od teraz wszystkie maile będą trafiały do wybranego folderu i nie będą pojawiać się w głównej skrzynce.

Możemy również utworzyć osobny folder dla deklaracji (16+) i zgód na przynależność (16-). Należy wówczas stworzyć 2 osobne reguły i 2 katalogi, a w punkcie „Dodaj warunek” stworzyć dodatkowy warunek sprawdzający tytuł wiadomości e-mail.