Poszliśmy do tipi :)

W dniu 1 czerwca 2020 roku uruchomiliśmy nowy system ewidencyjny ZHP Tipi i tym samym wyłączyliśmy niniejszą stronę, na której wcześniej zbierane były elektroniczne deklaracje członkowskie ZHP. W chwili obecnej złożenie elektronicznej deklaracji przez opiekunów prawnych dzieci jest możliwe wyłącznie w systemie Tipi. Jeśli jesteś drużynową/drużynowym i nie posiadasz jeszcze dostępu do Tipi niezwłocznie skontaktuj się z Twoim administratorem w hufcu w celu przeszkolenia i uzyskania dostępu do systemu.

Logo Tipi